Loket.nl

Loket.nl in Tilburg is onderdeel van Van Spaendonck en ontzorgt MKB-bedrijven op het gebied van HR- en Salarisadministratie. Van Spaendonck ondersteunt zo’n 140.000 werkgevers met behulp van slimme software. De verschillende oplossingen en labels zijn hierbij ondersteunend voor de verschillende fases van ondernemerschap. Loket.nl doet dit door middel van haar SaaS-oplossing voor HR- en salarisadministraties voor accountantskantoren en werkgevers. 

Met verschillende labels als Loket.nl, MKB Servicedesk, CoPilot en Clever, is Van Spaendonck al meer dan 100 jaar dé kracht achter ondernemerschap in Nederland. De verschillende teams van de zelfstandige labels werken allemaal vanuit een nieuw, modern kantoor in Tilburg. Het team van Loket.nl bestaat uit gedreven professionals. Samen met accountantskantoren en werkgevers wordt er gewerkt aan de missie om ondernemers in het MKB zorgeloos te laten ondernemen en wordt iedereen binnen Loket.nl continu uitgedaagd om administratieve personeelsprocessen steeds verder te optimaliseren en te vereenvoudigen. Deze groeiende organisatie heeft de marktleiderspositie veroverd en meer dan 1.2 miljoen werknemers ontvangen hun loon via Loket.nl.