Centrum voor Landelijke Beheer van Prenatale Screening (CLBPS)

Sinds 2007 heeft Nederland een landelijk programma voor prenatale screening. Deze wordt gecoördineerd door het Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Om de nationale taken uit te voeren, hebben de Regionale Centra in 2018 het CLBPS in Utrecht opgericht. Met ondertussen 19 werknemers heeft het CLBPS het doel om de Regionale Centra te ondersteunen bij het uitvoeren van landelijke taken, zoals het beheren en verder ontwikkelen van de landelijke database (Peridos).

Het team van CLBPS heeft al mooie resultaten geboekt. De afgelopen jaren is de 13-wekenecho toegevoegd aan Peridos en is NIPT opgenomen in het screeningsprogramma.