Privacyverklaring

Privacy beleid Hupp 

Hupp BV (hierna te noemen: Hupp), gevestigd te Oisterwijk, KVK 70686513, waarborgt zo goed mogelijk de privacy en de veiligheid van de gegevens over onze kandidaten en opdrachtgevers. Graag informeren wij je dan ook hiermee over de manier waarop wij omgaan met het verzamelen van informatie. Door gebruik te maken van de website ga je akkoord met de voorwaarden die staan omschreven in deze privacy.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij en waarom? 

We verwerken de minimaal benodigde persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen soms wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op jouw specifieke wensen. Onderstaand, en in het vervolg van dit document, benoemen wij per doelgroep (kandidaten, opdrachtgevers en bezoekers) ons privacy beleid.

Wij verzamelen de volgende gegevens: 

Van kandidaten / interim profesionals:

  • Publieke profiel informatie van social media en openbare bronnen. Denk bijvoorbeeld aan LinkedIn, Facebook en andere publieke databronnen. 
  • NAW gegevens, e-mail adres, telefoonnummer en andere contactgegevens. 
  • Geboortedatum alleen als die in jouw CV is opgenomen of tijdens een interview is genoemd. 
  • Curriculum vitae (CV), informatie van jouw werkervaring en informatie over opleidingen, trainingen, stages, voor zover door jezelf verschaft. 
  • Gegevens over korte termijn beschikbaarheid en verlof voor zover dit relevant is. 
  • Gegevens gerelateerd aan de (personeels)adminstratie: BTW nummer, adres, vestigingsplaats, timesheets, inkomende en uitgaande factuurdetails (Interim professionals). 
  • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van jouw geschiktheid als potentiele kandidaat voor een vacature. Bijvoorbeeld salaris (indicaties), informatie uit interviews, eventuele referenties en getuigschriften.

Alle informatie die wij van je verzamelen wordt altijd op vrijwillige basis verstrekt. 

Wij verzamelen persoonsgegevens vanaf het moment dat digitaal of persoonlijk contact wordt gezocht met ons kantoor en/of recruitment consultants of vanaf moment dat gegevens achtergelaten worden op onze website via directe inschrijving of via reactie op geplaatste vacature uitingen.

Wij verzamelen en verwerken gegevens uitsluitend voor de uitvoering van recruitment diensten, waaronder arbeidsbemiddeling (werving en selectie, executive search, interim opdrachten) en recruitment projecten die wij uitvoeren onder de bedrijfsnaam of merknaam van onze opdrachtgevers 


Van opdrachtgevers en prospects: 

  • Naam, adres, kantoor gegevens, e-mail adres, telefoonnummer, functies van contactpersonen, contactmomenten en afspraken. 
  • Contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers en elke andere instantie waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden: 


Wij verzamelen persoonsgegevens vanaf het moment dat er gegevens worden achtergelaten op onze website via directe inschrijving en/of als je jezelf op andere wijze aanmeldt (om gebruik te maken van onze dienstverlening). Wij verzamelen gegevens als een van onze consultants actief contact zoekt met relaties.

Van bezoekers van onze website
Met betrekking tot bezoekers van onze website die zich inschrijven voor onze commerciële nieuwsbrief, een van de whitepapers of een publicatie toegestuurd willen krijgen of onze vacature-nieuwsbrieven willen ontvangen:

  • Voornaam, achternaam en e-mailadres. 


Met wie kunnen wij jouw persoonsgegevens delen? 

Hupp kan jouw persoonsgegevens doorgeven aan onze opdrachtgevers. Voordat wij jouw gegevens delen met een derde partij zullen we altijd eerst aan jou toestemming vragen om dit te doen en uitleggen om welke partij het gaat en waarom we dit doen. Zonder jouw toestemming worden jouw gegevens niet met derden gedeeld. 

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens? 

Kandidaten / interim professionals
Algemeen: als je toestemming hebt gegeven voor het bewaren van jouw gegevens dan werken wij standaard met een bewaartermijn van  24 maanden, gerekend vanaf de datum waarop je toestemming hebt verleend. Als je geen toestemming hebt gegeven om jouw gegevens te bewaren dan worden jouw gegevens na 28 dagen verwijderd.
Start je een interim opdracht of tijdelijke inzet dan bewaren wij jouw gegevens 24 maanden na einde van je opdracht. De financiële data die hieraan verbonden zijn kennen een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.

Prospects en klanten:
Gegevens van medewerkers van prospect worden 12 maanden bewaard. Gegevens van medewerkers van klanten: deze worden bewaard gedurende een periode van 5 jaar nadat de laatste opdracht is afgerond, dit om een zorgvuldige nazorg te kunnen leveren.

Bezoekers van onze website:
Als je toestemming hebt gegeven voor het bewaren van jouw gegevens voor het ontvangen van een publicatie of whitepaper dan werken wij standaard met een bewaartermijn van 12 maanden.
Als je jezelf hebt ingeschreven voor onze (vacature)nieuwsbrief loopt deze inschrijving door totdat je deze zelf opzegt. 

Kun je persoonsgegevens inzien, aanvullen of verwijderen? 

Je kunt altijd verzoeken inzage te krijgen in de gegevens die wij van je bewaren. Je kunt desgewenst gegevens wijzigen. Ook kun je ons vragen jouw gegevens te verwijderen. Als je dit wenst dan kun je contact opnemen met Hupp via info@hupp.nl.  
Wij verwijderen al jouw gegevens uiterlijk binnen 4 weken na ontvangst van je verzoek, tenzij verwerking nodig is voor het nakomen van een wettelijke plicht, onderbouwing van een rechtsvordering of een andere grond uit de AVG. 

Overige zaken

Beveiliging
Hupp doet er alles aan om jouw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Als gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens Hupp diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Hupp met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Privacy verklaring website 

Hupp verzamelt en verwerkt gegevens over bezoekers van deze website voor de bedrijfsvoering en om website statistieken te kunnen ontwikkelen en/of bijwerken. Met deze informatie verbeteren wij de kwaliteit van onze website.

Artikel 1: Algemeen
De website www.hupp.nl is eigendom van Hupp B.V. (hierna te noemen: Hupp). Hupp houdt zich aan de wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming persoonsgegevens. Deze privacy verklaring bevat informatie over de doeleinden die Hupp bij de verwerking van jouw persoonsgegevens nastreeft, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop je jouw rechten ten aanzien van je persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Artikel 2: Gegevensverwerking
Hupp verzamelt en verwerkt gegevens van bezoekers van deze website ten behoeve van haar bedrijfsvoering en voor verzameling van websitestatistieken. Hupp zal zonder jouw expliciete toestemming de door jou verstrekte persoonlijke informatie nooit doorverkopen, verhuren of op andere wijze gegevens verstrekken aan derden, behalve aan derden die worden ingeschakeld om de door jou aangevraagde informatie te leveren; indien Hupp hier wettelijk toe wordt verplicht.

Artikel 3: Cookies
Hupp maakt op haar website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die door jouw browser op de harde schijf van jouw computer worden opgeslagen. Cookies geven ons inzicht in het gebruik van deze website, met inbegrip van je schermresolutie, browserinstellingen, de bezochte pagina’s, vorige en volgende websites en de duur van een gebruikerssessie. De informatie die een cookie opslaat, is niet gekoppeld aan jouw naam, adres en/of e-mailadres. Indien Hupp met behulp van cookies persoonsgegevens verzamelt, worden die verwerkt volgens bepalingen in onze privacy verklaring.

Toelichting gebruik cookies:
Cookies kunnen worden geplaatst voor Hupp en door derden waarmee Hupp samenwerkt. Hupp maakt gebruik van verschillende soorten cookies, hieronder een overzicht:

Functionele cookies
Functionele cookies slaan informatie op over de keuzes die bezoekers op onze website maken en zorgen ervoor dat het gebruik van de website bij een volgend bezoek vergemakkelijkt (bijvoorbeeld door de inloggegevens te onthouden).

Webstatistieken cookies
Hupp verzamelt informatie over hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie wordt gemeten met behulp van Google Analytics en stelt Hupp in staat om informatie op de website nog beter af te stemmen op de behoeften van bezoekers. De gegevens worden anoniem verzameld en voor geen ander doel gebruikt dan voor verbetering van de website. De verzamelde gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Advertentie- of targetingcookies
Hupp plaatst cookies op deze website waarmee het surfgedrag van bezoekers wordt gemeten. Met behulp van deze informatie wordt onder andere gemeten of een reclamecampagne relevant is voor een specifieke doelgroep. Tevens is het met deze cookies mogelijk om het aanbod op deze website of op websites van derden af te stemmen op het surfgedrag en de interesses van bezoekers. Deze cookies kunnen bovendien worden gebruikt om het aantal keren dat een advertentie wordt getoond te beperken.

Verwijzing naar derden
Hupp maakt op haar website gebruik van links en knoppen die verwijzen naar websites van derde partijen. Zoals de netwerkdiensten Facebook, Twitter en LinkedIn. Op het moment dat een bezoeker op een dergelijke link of knop klikt, verlaat hij de website van Hupp en is het cookiegebruik van de derde partij van toepassing.

Artikel 4: Websites van derden
Deze privacy verklaring is niet van toepassing op alle websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.

Artikel 5: Aanpassingen privacy verklaring
Wij behouden ons het recht voor deze privacy verklaring aan te passen. Eventuele wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Artikel 6: Vragen en informatie
Als je vragen hebt over de manier waarop Hupp met jouw persoonlijke gegevens omgaat of je wilt dat wij jouw persoonlijke gegevens wijzigen of verwijderen, dan kun je contact met ons opnemen via: info@Hupp.nl.  

Disclaimer

E-mail. Je kunt ons onder meer bereiken via de e-mail. Het transport van e-mailberichten is echter nooit 100% veilig. Door vertrouwelijke en / of gevoelige informatie zonder encryptie via de e-mail naar ons te versturen, accepteer je het risico dat deze informatie voor derden kenbaar wordt.

Garanties. Hupp biedt de informatie op deze website aan als een vorm van dienstverlening voor haar cliënten en de internetgemeenschap. Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de samenstelling van de op deze website verstrekte informatie, kunnen wij niet garanderen dat deze informatie altijd volledig, juist of compleet is. Evenmin garanderen wij dat het gebruik ervan leidt tot de juiste resultaten of dat de informatie geschikt is voor specifieke doeleinden.

Aansprakelijkheid. Wij kunnen niet garanderen dat het gebruik van de informatie op deze website geen inbreuk maakt op de rechten van derden. In geen geval is Hupp, haar aandeelhouders en/of werknemers, aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect, die op enige wijze ontstaat door en / of voortvloeit uit het gebruik van de (informatie op de) website.

Hyperlinks. Een aantal hyperlinks op deze website leidt naar websites die door derden worden onderhouden, waarover Hupp geen zeggenschap heeft. Hupp geeft geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie op deze websites. De aanwezigheid van hyperlinks naar websites van derden betekent niet dat wij de inhoud daarvan sponsoren of onderschrijven.

Wijzigingen. De informatie op deze website kan op elk moment door ons worden gewijzigd. We zijn echter niet verplicht om de informatie op de website actueel te houden. Indien je naar aanleiding van de informatie op de website vragen hebt, kun je vanzelfsprekend altijd contact met ons opnemen.